№1 2014

Титул. Зміст Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень Рабінович П. М. Потребове праворозуміння як вислід соціально-матеріалістичної парадигми (загальнотеоретична характеристика) Конституційне право; муніципальне право Баулін Ю. В. Вплив рішень Конституційного Суду України на розвиток конституційної доктрини в галузі кримінального та кримінального процесуального права Петришин О. В. Конституційна форма державного правління в Україні Скакун О. … Докладніше