Вихідні дані

Рік заснування2014
Проблематика:висвітлення результатів актуальних наукових досліджень вчених, професорсько-викладацьких колективів вищих навчальних закладів, фахівців і працівників правоохоронних огранів та правозахисних організацій України і зарубіжжя у сфері правового розвитку
Свідоцтво про державну реєстрацію: № 20641-10461Р від 15.04.2014
Фахова реєстраціяНаказ МОН України № 261 від 06.03.2015 року (Додаток 13)
Галузь науки:юридичні науки
Мова видання:українська, російська, англійська (змішаними мовами)
ISSN2312-6566
Засновник:Національна академія правових наук України
Головний редактор:Ківалов С.В, академік  НАПрН і НАПН України
Науковий редактор:Стрельцов Є.Л, д.ю.н, проф, чл-кор. НАПрН України
Члени редколегії:Гуторова Наталія Олександрівна, д.ю.н., проф., акад.. НАПрН України;Скакун Ольга Федорівна, д.ю.н., проф., акад. НАПрН України;Аленін Юрій Павлович, д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України;Дрьомін Віктор Миколайович, д.ю.н.,проф., чл.-кор. НАПрН України;Крижановський Анатолій Федорович, д.ю.н., проф. чл.-кор. НАПрН України;Оборотов Юрій Миколайович,д.ю.н., проф. чл.-кор. НАПрН України;Погрібний Сергій Олексійович,д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України;Подцерковний Олег Петрович,д.ю.н.; проф., чл.-кор. НАПрН України;Тищенко Валерій Володимирович, д.ю.н. проф., член-кор. НАПРН України;Туляков В’ячеслав Олексійович, д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України;Харитонов Євген Олегович, д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України;Харитонова Олена Іванівна, д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України;Чанишева Галина Іванівна, д.ю.н., проф. чл.-кор. НАПрН України,Альбрехт Хайнц-Йорг, д.ю.н., проф. (ФРН),Рихард Ворд, д.ю.н., проф. (США);Лілінг Юєд.ю.н., проф. (КНР);Притула Анатолій Михайлович, к.ю.н., доцент.
Додаткові відомості: 
Адреса редакції:65009, Україна, м. Одеса, Академічна вулиця (вул. Піонерська) 7, офіс 8 тел/факс (048) 232 07 30