№20 2019

Титул

vprc_2019_20_1

Зміст

vprc_2019_20_2

Ківалов С. В. Вступ

vprc_2019_20_3

Заморська Л. I. Інтеграція поняття медичного права в українській юриспруденції

vprc_2019_20_4

Кузьменко В. Б. До питання про місце та роль соціально-економічного фактору у формуванні Української Радянської Республіки наприкінці 1917 – початку 1918 рр.

vprc_2019_20_5

Явор О. А. Факти-стани в сімейному праві України як елемент фактичного складу

vprc_2019_20_6

Рудюк В. С. Філософські аспекти процесу гуманізації судочинства

vprc_2019_20_7

Мiшина Н. В. Участь населення у місцевому самоврядуванні: регламентація в концепціях української муніципальної реформи

vprc_2019_20_8

Барнич К. I. Право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань: короткий історичний екскурс закріплення у конституції України 1996 року

vprc_2019_20_9

Гончарова К. А. Аксіологічний вимір місцевого самоврядування в Україні та в США

vprc_2019_20_10

Джабраiлов Р. А., Гудiма Т. С. Особливості взаємодії грошово-кредитної та макропруденційної політики держави

vprc_2019_20_11

Максимчук О. О. Правова форма економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель: поняття та види

vprc_2019_20_12

Сахарук I. C. Ключові вектори розвитку трудового законодавства в контексті Декларації століття МОП щодо майбутнього праці

vprc_2019_20_13

Коротушак А. I., Кушнiр I. П. Питання удосконалення впровадження електронного урядування у державній прикордонній службі України

vprc_2019_20_14

Лесько Н. В., Парпан У. М. Правові засади формування гендерної політики: поняття та сучасний стан

vprc_2019_20_15

Половнiков В. В. Деякі особливості структури управління у сфері охорони та захисту державного кордону України

vprc_2019_20_16

Cтрельцов Є. Л. Об’єктивні вимоги щодо загального змісту сучасного кримінального законодавства

vprc_2019_20_17

Митрофанов I. I., Лисенко I. В. Кваліфікуючі ознаки тяжкого тілесного ушкодження

vprc_2019_20_18

Курилюк Ю. Б. Поняття й ознаки кримінологічного забезпечення прикордонної безпеки держави

vprc_2019_20_19

Тимчук О. Л. Смертна кара як вид покарання в сучасному світу: законодавство й практика (кримінологічний аналіз)

vprc_2019_20_20

Лащук Є. В. Поняття принципів кримінально-правової політики та їх співвідношення з принципами кримінального права

vprc_2019_20_21

Гловюк I. В. Потерпілий та механізм застосування амністії у кримінальному провадженні

vprc_2019_20_22

Ковальчук С. О. Речові докази за законодавством Київської Русі

vprc_2019_20_23

Галунько В. В. Чи може адвокат здійснювати детективну діяльність?

vprc_2019_20_24

Гринькiв О. О. Кримінально-правова шкода в оперативно-службовій діяльності державної прикордонної служби України

vprc_2019_20_25

Бабчинська Т. В. Забезпечення права на захист з моменту неформального початку кримінального переслідування

vprc_2019_20_26

Вихідні дані

vprc_2019_20_27