Редакційна колегія

Редакційна рада:

Тацій Василь Якович, д.ю.н., проф., акад. НАН і НАПрН України – голова; 

Петришин Олександр Віталійович, д.ю.н., проф., акад. НАПрН України;

Тихий Володимир Павлович, д.ю.н., проф., акад. НАПрН України;     

Прилипко Сергій Миколайович, д.ю.н., проф., акад. НАПрН України;

Баулін Юрій Васильович, д.ю.н., проф., акад. НАПрН України;

Битяк Юрій Прокопович, д.ю.н., проф., акад. НАПрН України;

Борисов В’ячеслав Іванович, д.ю.н., проф., акад. НАПрН України

Гетьман Анатолій Павлович, д.ю.н., проф., акад. НАПрН України;

Гончаренко Володимир Дмитрович, д.ю.н., проф., акад. НАПрН України;    

Ківалов Сергій Васильович, д.ю.н., проф., акад. НАПрН і НАПН України;

Кузнєцова Наталія Семенівна, д.ю.н., проф., акад. НАПрН України;

Нор Василь Тимофійович; д.ю.н., проф., акад. НАПрН України;

Шемшученко Юрій Сергійович, д.ю.н., проф., акад. НАН і НАПрН України.

Редакційна колегія:

КіваловСергій Васильович, акад. НАПрН і НАПН України – головний редактор;

Гуторова Наталія Олександрівна, д.ю.н., проф., акад.. НАПрН України;

Аленін Юрій Павлович, д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України;

Дрьомін Віктор Миколайович, д.ю.н.,проф., чл.-кор. НАПрН України;

Конопльов В’ячеслав В’ячеславович, д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України;

Крижановський Анатолій Федорович, д.ю.н., проф. чл.-кор. НАПрН України;

Оборотов Юрій Миколайович,д.ю.н., проф. чл.-кор. НАПрН України;

Погрібний Сергій Олексійович,д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України;

Подцерковний Олег Петрович,д.ю.н.; проф., чл.-кор. НАПрН України;

Стрельцов Євген Львович, д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України (науковий редактор);

Тищенко Валерій Володимирович, д.ю.н. проф. член-кор. НАПРН України;

Туляков В’ячеслав Олексійович, д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України;

Харитонов Євген Олегович, д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України;

Харитонова Олена Іванівна, д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України;

Хендель Наталія Володимирівна, к.ю.н., доц.;

Чанишева Галина Іванівна, д.ю.н., проф. чл.-кор. НАПрН України;

Альбрехт Хайнц-Йорг, д.ю.н., проф. (ФРН),

Рихард Ворд, д.ю.н., проф. (США);

Лілінг Юєд.ю.н., проф. (КНР);

Притула Анатолій Михайлович, д.ю.н., доцент (відповідальний секретар).