№19 2019

Завантажити повний pdf файл ⬇️

Титул

vprc_2019_19_1

Зміст

vprc_2019_19_2

Ківалов С. В. 16 липня – День прийняття Декларацiї про державний суверенiтет України

vprc_2019_19_3

Заморська Л. I. Нормативний аналіз фактичних форм обмеження прав людини

vprc_2019_19_4

Митрофанов I. I., Притула А. М. Правничий фундамент діяльності державної прикордонної служби України та шляхи його вдосконалення

vprc_2019_19_5

Фельцан I. Ю. Становлення інституту адвокатури на території Закарпаття у ХIХ – перший половині ХХ ст.: історико-правовий та порівняльно-правовий аналіз

vprc_2019_19_6

Невзорова I. В. Сутність деонтологічних засад діяльності нотаріуса

vprc_2019_19_7

Романова Н. В. Гендерно-правова експертиза як складова механізму забезпечення гендерної рівності

vprc_2019_19_8

Словська I. Є. Роль парламенту у гарантуванні прав особи

vprc_2019_19_9

Палюх А. Я. До дефініції “Спортивні спори”

vprc_2019_19_10

Осауленко С. В. До питання подальшого удосконалення конституційної регламентації права на свободу об’єднання у політичні партії в Україні

vprc_2019_19_11

Ободовський О. В. Про кількісне співвідношення прав та обов’язків людини і громадянина

vprc_2019_19_12

Станік С. Р. Конституційно-правова відповідальність народних депутатів України: стан дослідженості проблеми

vprc_2019_19_13

Круковес В. В. Проблемні питання стягнення штрафу за зловживання процесуальними правами в цивільному судочинстві України

vprc_2019_19_14

Пузирна Н. С. Професійна реабілітація й адаптація учасників антитерористичної операції: поняття та правове регулювання

vprc_2019_19_15

Половніков В. В. Охорона та захист державного кордону України як одна із сфер державного управління

vprc_2019_19_16

Шемчук В. В. Тенденції і напрями міжнародно-правового регулювання інформаційної сфери

vprc_2019_19_17

Раімов Р. I. Забезпечення публічного інтересу, як принцип адміністративно-правового регулювання діяльності суб’єктів природних монополій

vprc_2019_19_18

Андрушко О. В. Юридична відповідальність за правопорушення в кримінальному процесі: правова природа, атрибутивні ознаки та елементи

vprc_2019_19_19

Крет Г. Р. Система стандартів доказування у кримінальному процесі України

vprc_2019_19_20

Гриньків О. О. До розуміння поняття кримінально-правничого фундаменту оперативно-розшукової діяльності державної прикордонної служби України

vprc_2019_19_21

Завтур В. А. Методологічні та праксеологічні засади вчення про локальний предмет доказування у кримінальному провадженні

vprc_2019_19_22

Немчинов Є. С. Особливості судового доказування через призму процесуальних умов пізнання

vprc_2019_19_23

Шпитко О. В. Принципи взаємодії слідчого з іншими учасниками у кримінальному провадженні

vprc_2019_19_24

Буроменська Н. Л. Міжнародно-правове регулювання принципу заборони зловживання правом: науково-теоретичний аспект

vprc_2019_19_25

Капустін А. В. Міжнародний досвід діяльності комісій з імплементації міжнародного гуманітарного права

vprc_2019_19_26

Щербань Є. В. Проблема упередженості національного судочинства через призму положень римського статуту міжнародного кримінального суду

vprc_2019_19_27

Вихідні дані

vprc_2019_19_28