№19 2019

Завантажити повний pdf файл ⬇️

Титул

Зміст

Ківалов С. В. 16 липня – День прийняття Декларацiї про державний суверенiтет України

Заморська Л. I. Нормативний аналіз фактичних форм обмеження прав людини

Митрофанов I. I., Притула А. М. Правничий фундамент діяльності державної прикордонної служби України та шляхи його вдосконалення

Фельцан I. Ю. Становлення інституту адвокатури на території Закарпаття у ХIХ – перший половині ХХ ст.: історико-правовий та порівняльно-правовий аналіз

Невзорова I. В. Сутність деонтологічних засад діяльності нотаріуса

Романова Н. В. Гендерно-правова експертиза як складова механізму забезпечення гендерної рівності

Словська I. Є. Роль парламенту у гарантуванні прав особи

Палюх А. Я. До дефініції “Спортивні спори”

Осауленко С. В. До питання подальшого удосконалення конституційної регламентації права на свободу об’єднання у політичні партії в Україні

Ободовський О. В. Про кількісне співвідношення прав та обов’язків людини і громадянина

Станік С. Р. Конституційно-правова відповідальність народних депутатів України: стан дослідженості проблеми

Круковес В. В. Проблемні питання стягнення штрафу за зловживання процесуальними правами в цивільному судочинстві України

Пузирна Н. С. Професійна реабілітація й адаптація учасників антитерористичної операції: поняття та правове регулювання

Половніков В. В. Охорона та захист державного кордону України як одна із сфер державного управління

Шемчук В. В. Тенденції і напрями міжнародно-правового регулювання інформаційної сфери

Раімов Р. I. Забезпечення публічного інтересу, як принцип адміністративно-правового регулювання діяльності суб’єктів природних монополій

Андрушко О. В. Юридична відповідальність за правопорушення в кримінальному процесі: правова природа, атрибутивні ознаки та елементи

Крет Г. Р. Система стандартів доказування у кримінальному процесі України

Гриньків О. О. До розуміння поняття кримінально-правничого фундаменту оперативно-розшукової діяльності державної прикордонної служби України

Завтур В. А. Методологічні та праксеологічні засади вчення про локальний предмет доказування у кримінальному провадженні

Немчинов Є. С. Особливості судового доказування через призму процесуальних умов пізнання

Шпитко О. В. Принципи взаємодії слідчого з іншими учасниками у кримінальному провадженні

Буроменська Н. Л. Міжнародно-правове регулювання принципу заборони зловживання правом: науково-теоретичний аспект

Капустін А. В. Міжнародний досвід діяльності комісій з імплементації міжнародного гуманітарного права

Щербань Є. В. Проблема упередженості національного судочинства через призму положень римського статуту міжнародного кримінального суду

Вихідні дані