№21 2019

Титул

Зміст

Привiтання

Турянський Ю. I. Новий час як етап стрiмкого розвитку прав людини

Терела Г. В. Профспiлковий контроль у поглядах радянських науковцiв (період нової економічної політики)

Божко В. М. Роздуми над вiдповiднiстю конституцiї України окремих постанов центральної виборчої комiсiї

Гарбуз К. С. Права людини в Україні: конституцiйна цiннiсть?

Трегуб О. А. Адаптацiя законодавства про вiдходи до права Європейського Союзу в умовах становлення нової якостi життя

Половнiков В. В. Окремi питання правового регулювання iнтегрованого управлiння кордонами України

Березенко I. B. Суб’єкти реалiзацiї захисної функцiї в податково-делiктному провадженнi

Гудiма Т. С. Правовi засади взаємодiї нацiонального банку України з органами державної влади у процесi реалiзацiї грошово-кредитної полiтики

Митрофанов I. I., Лисенко I. В. Нова ознака тяжких тiлесних ушкоджень

Паламарчук Г. В. Контрабанда – транснацiональний чи трансграничний злочин: визначення понять

Притула А. М. Оперативно-розшуковi вiддiли державної прикордонної служби України: сутнiсть та призначення

Гринькiв О. О. Кримiнально-правовi межi заподiяння шкоди пiд час оперативно-розшукового забезпечення службово-бойової дiяльностi державної прикордонної служби України

Rosůlek A. The admissibility of evidence obtained unlawfully in the Czech criminal trial

Budziński J. Can an attorney conduct a “private investigation”?

Лапкін А. В. Концептуальнi проблеми пiдтримання публiчного обвинувачення в судi прокурором

Неділько Б. I. Геноцид єзидiв “ісламською державою” у свiтлi норм мiжнародного кримiнального права

Вихідні дані