№21 2019

Титул

vprc_2019_21_1

Зміст

vprc_2019_21_2

Привiтання

vprc_2019_21_3

Турянський Ю. I. Новий час як етап стрiмкого розвитку прав людини

vprc_2019_21_4

Терела Г. В. Профспiлковий контроль у поглядах радянських науковцiв (період нової економічної політики)

vprc_2019_21_5

Божко В. М. Роздуми над вiдповiднiстю конституцiї України окремих постанов центральної виборчої комiсiї

vprc_2019_21_6

Гарбуз К. С. Права людини в Україні: конституцiйна цiннiсть?

vprc_2019_21_7

Трегуб О. А. Адаптацiя законодавства про вiдходи до права Європейського Союзу в умовах становлення нової якостi життя

vprc_2019_21_8

Половнiков В. В. Окремi питання правового регулювання iнтегрованого управлiння кордонами України

vprc_2019_21_9

Березенко I. B. Суб’єкти реалiзацiї захисної функцiї в податково-делiктному провадженнi

vprc_2019_21_10

Гудiма Т. С. Правовi засади взаємодiї нацiонального банку України з органами державної влади у процесi реалiзацiї грошово-кредитної полiтики

vprc_2019_21_11

Митрофанов I. I., Лисенко I. В. Нова ознака тяжких тiлесних ушкоджень

vprc_2019_21_12

Паламарчук Г. В. Контрабанда – транснацiональний чи трансграничний злочин: визначення понять

vprc_2019_21_13

Притула А. М. Оперативно-розшуковi вiддiли державної прикордонної служби України: сутнiсть та призначення

vprc_2019_21_14

Гринькiв О. О. Кримiнально-правовi межi заподiяння шкоди пiд час оперативно-розшукового забезпечення службово-бойової дiяльностi державної прикордонної служби України

vprc_2019_21_15

Rosůlek A. The admissibility of evidence obtained unlawfully in the Czech criminal trial

vprc_2019_21_16

Budziński J. Can an attorney conduct a “private investigation”?

vprc_2019_21_17

Лапкін А. В. Концептуальнi проблеми пiдтримання публiчного обвинувачення в судi прокурором

vprc_2019_21_18

Неділько Б. I. Геноцид єзидiв “ісламською державою” у свiтлi норм мiжнародного кримiнального права

vprc_2019_21_19

Вихідні дані

vprc_2019_21_20