Головна

Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України – Journal of the South Regional Center of National Academy of Legal Sciences of Ukraine : наук. журн. – Одеса: [б. в.], 2014. – Виходить щоквартально. – ISSN 2312-6566

Академія

Національна академія правових наук України заснована у 1993 році. Науковий потенціал Академії спрямований на вирішення нагальних першочергових завдань, що постають перед Україною в сфері права. Вчені плідно працюють задля зміцнення та розбудови незалежності нашої держави, розвитку правової науки, забезпечення законності, правопорядку, дбають про вдосконалення правової освіти в українському суспільстві та онлайн казино України.

Рубрики

 1. Теорія та історія держави і права; філософія права;
 2. Конституційне та муніципальне право;
 3. Адміністративне, фінансове, податкове право;
 4. Цивільне право та процес, сімейне право, міжнародне приватне право;
 5. Господарське право і процес;
 6. Трудове право; право соціального забезпечення;
 7. Земельне, аграрне, екологічне, природоресурсне право;
 8. Кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право;
 9. Кримінальний процес, криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність;
 10. Судоустрій, прокуратура, адвокатура;
 11. Міжнародне право та порівняльне правознавство.