Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України

Для авторів

 

Оголошується набір наукових статей до випуску № 11 фахового журналу "Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України" (Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 року (Додаток 13)).

Набір статей до журналу триває до 18 червня 2017 року включно.

Верстка авторам журналу буде надіслана 25 червня 2017 року.

Друкований примірник журналу буде надісланий авторам до 01 липня 2017 року.

Рубрики:

 1. Теорія та історія держави і права; філософія права;
 2. Конституційне та муніципальне право;
 3. Адміністративне, фінансове, податкове право;
 4. Цивільне право та процес, сімейне право, міжнародне приватне право;
 5. Господарське право і процес;
 6. Трудове право; право соціального забезпечення;
 7. Земельне, аграрне, екологічне, природоресурсне право;
 8. Кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право;
 9. Кримінальний процес, криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність;
 10. Судоустрій, прокуратура, адвокатура;
 11. Міжнародне право та порівняльне правознавство.

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ:

 

 • При поданні статей просимо додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України.
 • Редакція приймає до друку наукові статті, які раніше не були опубліковані в інших виданнях.        
 • Статті студентів редакція не приймає, навіть якщо вони написані у співавторстві з науковим керівником.
 • Статті подаються однією з трьох мов: українською, російською, англійською. Загальний обсяг статті – 8-12 сторінок. Шрифт:  Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.
 • На початку статті обов’язково необхідно зазначити УДК, номер рубрики, дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи) та назву статті.
 • Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог МОН України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії. – 2009. – № 5. – С. 26–30) та державного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
 • Стаття обов’язково повинна містити наступні структурні елементи, які виділяються напівжирним шрифтом:
  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формування мети статті;
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з дослідження і перспективи подальших пошуків у даному науковому напрямку.
  • У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка).
  • Анотації та ключові слова трьома мовами: українською, російською та англійською.

 

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

 

Для опублікування статті до редакції Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 необхідно направити:

 

 •  наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;
 •  інформаційну довідку про автора, яка повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові (повністю) автора, його науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посаду, поштову адресу Укрпошти (послуги оплачує відправник) або адресу відділення "Нової пошти" (послуги оплачує отримувач) для направлення авторського примірника журналу, контактний телефон, адресу електронної пошти);
 •  відскановану (сфотографовану) рецензію кандидата чи доктора наук із відповідної спеціальності (для осіб, які не мають наукового ступеню);
 •  авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора, назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом 200 слів) (відповідно до наказу МОН України № 1111 від 17.10.2012 р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»);
 •  відскановане підтвердження оплати коштів на покриття витрат з публікації статті (вартість публікації у Віснику складає 300 грн. У випадку якщо автор бажає отримати лише електронний варіант журналу і не має наміру отримувати від редакції друкований примірник видання, то сума публікації складає 200 грн.); у разі перевищення обсягу 12 стор., автором додатково сплачується 30 грн. за кожну додаткову сторінку статті.
 • доктори юридичних наук, академіки та члени-кореспонденти Національної академії правових наук України звільняються від сплати коштів на покриття витрат з публікації статті виключно у статтях написаних одноособово або у співаторстві з докторами юридичних наук, академіками та членами-кореспондентами Національної академії правових наук України;
 • кошти на покриття витрат  з публікації статті прохання перераховувати на картку Приватбанку 5168 7553 5395 4544 або особисто заносити до редакції.
 • відскановані матеріали направити на електронну пошту редакції: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Більш докладну інформацію Ви зможете отримати телефоном - +380 93 414 42 15 Анатолій Притула (відповідальний секретар).

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов_І.І._стаття, Іванов_І.І._інформаційна довідка, Іванов_І.І._рецензія, Іванов_І.І._авторський реферат, Іванов_І.І._оплата

 

 

 

 

Академія

Національна академія правових наук України заснована у 1993 році. Науковий потенціал Академії спрямований на вирішення нагальних першочергових завдань, що постають перед Україною в сфері права. Вчені плідно працюють задля зміцнення та розбудови незалежності нашої держави, розвитку правової науки, забезпечення законності, правопорядку, дбають про вдосконалення правової освіти в українському суспільстві.

Рубрики

1.Теорія та історія держави і права; філософія права;

2.Конституційне та муніципальне право;

3.Адміністративне, фінансове, податкове право;

4.Цивільне право та процес, сімейне право, міжнародне приватне право;

5.Господарське право і процес;

6.Трудове право; право соціального забезпечення;

7.Земельне, аграрне, екологічне, природоресурсне право;

8.Кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право;

9.Кримінальний процес, криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність;

10.Судоустрій, прокуратура, адвокатура;

11.Міжнародне право та порівняльне правознавство.

Адреса редакції

65009, Україна, м. Одеса,

вул. Піонерська 7, офіс 8

Напишите нам

mapг. Одесса, ул. Пионерская, 7 офис 8

map+38 (0482) 32-07-30

Следуй за нами