Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України

Редакційна колегія

 

Редакційна рада:

 

Тацій Василь Якович, д.ю.н., проф., акад. НАН і НАПрН України – голова; FEMIDA

Петришин Олександр Віталійович, д.ю.н., проф., акад. НАПрН України;

Тихий Володимир Павлович, д.ю.н., проф., акад. НАПрН України;     

Прилипко Сергій Миколайович, д.ю.н., проф., акад. НАПрН України;

Баулін Юрій Васильович, д.ю.н., проф., акад. НАПрН України;

Битяк Юрій Прокопович, д.ю.н., проф., акад. НАПрН України;

Борисов В’ячеслав Іванович, д.ю.н., проф., акад. НАПрН України

Гетьман Анатолій Павлович, д.ю.н., проф., акад. НАПрН України;

Гончаренко Володимир Дмитрович, д.ю.н., проф., акад. НАПрН України;    

Ківалов Сергій Васильович, д.ю.н., проф., акад. НАПрН і НАПН України;

Кузнєцова Наталія Семенівна, д.ю.н., проф., акад. НАПрН України;

Нор Василь Тимофійович; д.ю.н., проф., акад. НАПрН України;

Шемшученко Юрій Сергійович, д.ю.н., проф., акад. НАН і НАПрН України.

 

Редакційна колегія:

 

Ківалов Сергій Васильович, акад. НАПрН і НАПН України – головний редактор;

Гуторова Наталія Олександрівна, д.ю.н., проф., акад.. НАПрН України;

Аленін Юрій Павлович, д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України;

Дрьомін Віктор Миколайович, д.ю.н.,проф., чл.-кор. НАПрН України;

Конопльов В’ячеслав В’ячеславович, д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України;

Крижановський Анатолій Федорович, д.ю.н., проф. чл.-кор. НАПрН України;

Оборотов Юрій Миколайович,д.ю.н., проф. чл.-кор. НАПрН України;

Погрібний Сергій Олексійович,д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України;

Подцерковний Олег Петрович,д.ю.н.; проф., чл.-кор. НАПрН України;

Стрельцов Євген Львович, д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України (науковий редактор);

Тищенко Валерій Володимирович, д.ю.н. проф. член-кор. НАПРН України;

Туляков В’ячеслав Олексійович, д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України;

Харитонов Євген Олегович, д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України;

Харитонова Олена Іванівна, д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України;

Хендель Наталія Володимирівна, к.ю.н., доц.;

Чанишева Галина Іванівна, д.ю.н., проф. чл.-кор. НАПрН України;

Альбрехт Хайнц-Йорг, д.ю.н., проф. (ФРН),

Рихард Ворд, д.ю.н., проф. (США);

Лілінг Ює. д.ю.н., проф. (КНР);

Притула Анатолій Михайлович, д.ю.н., доцент (відповідальний секретар).

 

 

Академія

Національна академія правових наук України заснована у 1993 році. Науковий потенціал Академії спрямований на вирішення нагальних першочергових завдань, що постають перед Україною в сфері права. Вчені плідно працюють задля зміцнення та розбудови незалежності нашої держави, розвитку правової науки, забезпечення законності, правопорядку, дбають про вдосконалення правової освіти в українському суспільстві.

Рубрики

1.Теорія та історія держави і права; філософія права;
2.Конституційне та муніципальне право;
3.Адміністративне, фінансове, податкове право;
4.Цивільне право та процес, сімейне право, міжнародне приватне право;
5.Господарське право і процес;
6.Трудове право; право соціального забезпечення;
7.Земельне, аграрне, екологічне, природоресурсне право;
8.Кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право;
9.Кримінальний процес, криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність;
10.Судоустрій, прокуратура, адвокатура;
11.Міжнародне право та порівняльне правознавство.

Адреса редакції

65009, Україна, м. Одеса,

вул. Піонерська 7, офіс 8

Напишите нам

mapг. Одесса, ул. Пионерская, 7 офис 8

map+38 (0482) 32-07-30

Следуй за нами